2016-12-18 niedziela    PRZYBYLIŚMY ODDAĆ MU POKŁON
kategoria: kalendarz formacji


W tym tygodniu chcemy przygotować się na spotkanie z nowonarodzonym Jezusem i jak Mędrcy ze Wschodu, złożyć Mu swoje dary. Przerabiając formację będziemy mieli okazję odkryć jak wiele rzeczy można złożyć Bogu w ofierze i wypracować w sobie postawę nieustannego oddawania Mu siebie i rzeczywistości, które przeżywamy. Niech te materiały pomogą Ci przygotować się duchowo do świat i odpowiedzieć sobie na pytanie „jakie złoto, kadzidło i mirrę mojego życia mogę złożyć Jezusowi?” 

 

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Mt 2, 1-12


Opublikowano: 2016-12-18 12:50

Lista | Przełącz widok